یک استکان چای داغ

جوشن کبیر 999 اسم است یا 1001 اسم ؟!

اول :

محضر « آیت الله شوشتری » [حفظه الله] که می رسیدم روزی به مناسبتی فرمودند : در دعای شریف « جوشن کبیر » (۹۹۹) اسم از أسماء خداوند آمده است نه (۱۰۰۰) اسم ، زیرا یکی از أسماء در آن تکرار شده است.

با راهنمایی ایشان با دقت بیشتری در دعا غور کردم و دیدم اسم: « یا من هو بمن عصاه حلیم » هم در بند (۱۸) آمده است و هم در بند (۹۶) ! 

دوم :

در کتاب شریف « مفاتیح نوین » که به همت « آیت الله مکارم شیرازی » [حفظه الله] به زیور طبع آراسته شده در ابتدای دعای شریف « جوشن کبیر » خواندم که :

« گرچه معروف است که این دعا ، (۱۰۰) فصل دارد و هر فصل آن ، شامل (۱۰) اسم از اسمای الهی است که مجمـوعـاً (۱۰۰۰) اسـم از اسمــای پـر معنـای خـداوند است ؛ ولی با دقـت روشن می شود که : (۱۰۰۱) اسم می باشد ، زیرا بند (۵۵) مشتمل بر (۱۱) اسم الهی است.»

من هم به بند (۵۵) رجوع کردم و شمردم :

« ۱- یا من نفذ فی کل شیء امره ۲- یا من لحق بکل شیء علمه ۳- یا من بلغت الی کل شیء قدرته ۴- یا من لا تحصی العباد نعمه ۵- یا من لا تبلغ الخلائق شکره ۶- یا من لا تدرک الافهام جلاله ۷- یا من لا تنال الاوهام کنهه ۸- یا من العظمة و الکبریاء ردائه ۹- یا من لا ترد العباد قضائه ۱۰- یا من لا ملک الا ملکه ۱۱- یا من لا عطاء الا عطائه »

سوم :

فکر کنم با ملاحظه ی دقیق بندهای ( اول ) و ( دوم ) این نوشتار روشن است که دعای شریف « جوشن کبیر » همان (۱۰۰۰) اسم است نه (۹۹۹) اسم یا (۱۰۰۱) اسم.


دوست عزیزی تعداد دیگری از اسماء را که در دعا تکرار شده اند پیدا کرده و به شرح زیر معرفی کرده اند :

یا من لم یتخذ صاحبه و لا ولدا در بندهای 62 و 84
یا نافع در بندهای 9 و 32
یا من هو بمن رجاه کریم در بند های 18 و 96
یا من فضله عمیم در بندهای 48 و 98
یا انیس من لا انیس له در بندهای 28 و 59

پس با این حساب تا حالا جوشن کبیر 995 اسم از اسماء الهی را در بر دارد.

+ ارسال شده در  دوشنبه ۲۴ مرداد۱۳۹۰ساعت 14:0  توسط کیوان عزتی  |